Den lovpligtige arbejdspladsvurdering

Hvorfor APV?

 • En APV er lovpligtig,
 • En APV sikrer sundhed, trivsel og optimale rammer for bedst udnyttelse af jeres ressourcer

Mål med APV

 • At identificere, både fysiske-, psykiske- og socialebelastninger, i tide og forebygge at de får negative konsekvenser for helbredet og præstationsevne.
 • At udarbejde en handlingsplan som tager udgangspunkt i de identificerede problemstillinger.

Gør APV-arbejdet enkelt

Opgaven med APV kan for nogle, umiddelbart virke overvældende og bureaukratisk. Men sådan behøver det ikke at være.

Vi hos, Erhvervslivets rådgivning ®, tilbyder at udfører og rådgive om APV, hvilket også indeholder rådgivning om ergonomi og arbejdsstationers indretning

Ved et indledende møde kan vi sammen vælge hvilken metode til APV´en, som er mest hensigtsmæssig for jer.

APV – Hvordan forløber det?

For at udarbejde den lovpligtige APV, starter vi med at tage en snak om hvad den rette metode for jeres virksomhed vil være.

 • APV´en kan forgå på flere måder, vi tilbyder: elektronisk spørgeskema, “fysisk” spørgeskema og ved hjælp af interview
 • Der vil også være en gennemgang af arbejdsstationerne, så den gældene lovgivning for korrekt ergonomi på arbejdspladsen også bliver overholdt, heri også nogle forslag til forbyggende øvelser i forhold til arbejds- og holdningsskader
 • Udfærdigelse af den lovpligtige APV-rapport, hvori der vil være en identificering af de eventuelt fundne problemstillinger
 • Der vil blive udarbejdet en handlingsplan i samarbejde med jer. APV-handlingsplanen vil beskrive ansvar og frister
  • Hvem der har ansvaret for at føre de enkelte punkter i handlingsplanen ud i livet
  • Hvornår løsningerne skal være på plads
 • Eventuel en opfølgning på APV´en hvis i ønsker det

Vi sørger selvfølgelig for, at lovens krav om APV bliver holdt. 

(kig i brochure fra det gamle firma)

Opfølgning – opfølgning – opfølgning

Det springende punkt i arbejdet med APV er opfølgning og vi sørger for at følge op sammen med jer:

 • Er handlingsplanen blevet gennemført som planlagt?
 • Har forbedringerne virket, som vi havde forestillet os?
 • Er der opstået nye problemer siden APV’en blev lavet?