Erhvervslivets Rådgivning ®

ErhvervsundhedTopPicture

Læring & Sundhed

Erhvervslivets Rådgivning ® Læring & Sundhed, som før hed Erhvervslivets Sundhedsrådgivning ®, blev oprettet som privat virksomhed i 1995 med støtte fra Erhvervsministeriet og Erhvervsfremmestyrelse i samarbejde med sundhedsstyrelsen og Sund by netværket med det formål at fremme sundheden og ressourceudnyttelsen på danske virksomheder.

Fokus var og er på stressmanagement, kommunikation, samarbejde, APV, ergonomi og sundhed hos medarbejdere, mellemledere og topledelse med udgangspunkt i WHO´s mål “Health for all 2000”.

Erhvervslivets Rådgivning ® var med til at uddanne nogle af de første stresscoaches i Danmark og har 20 års erfaring inden for kompetenceudvikling, coaching, læring og sundhed på arbejdspladsen. Siden 1995 har Erhvervslivets Rådgivning ® Læring & Sundhed, udviklet og udvidet de kompetenceområder vi tilbyder kurser og uddannelse i, og vi har opnået stor erfaring og tilegner os løbende ny viden indenfor ressourceudnyttelse, ledelse, kommunikation og samarbejde.