Sygefraværet skal med i APV’en

Sygefraværet skal med i APV’en

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsagen til omkring en tredjedel af alle sygemeldinger ifølge Videncenter for arbejdsmiljø. Derfor er det et krav i arbejdsmiljølovgivningen, at sygefravær skal indgå i jeres APV.

Vores spørgeskema hjælper også med at kortlægge jeres sygefravær.

Et højt sygefravær er ofte et symptom på, at der er generelle problemer med det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at vi sammen skal vurdere, om dele af fraværet kan skyldes forhold i jeres arbejdsmiljø.

Loven kræver ikke, at I aktivt forsøger at få sygefraværet ned. Men I skal vurdere, om sygefraværet på arbejdspladsen er ”rimeligt”. I bør altid gribe ind, hvis I vurderer, at der er arbejdsmiljøforhold, der giver et urimeligt højt sygefravær. Det kan vi hjælpe jer med da vores ekspert Peter er garant for resultater på sygefravær-fronten.