Personlige ressourcer & Personlig coaching

Personlige ressourcer & Personlig coaching

I en organisation er det af stor betydning at kunne lære nyt, at kunne bruge hinanden og vi skal lære at udnytte de evner vi har optimalt. Vi skal udvikle nye tænkemåder, færdigheder og evner, der tillader os at leve i forandring. Evnen til at løse nye opgaver må trænes og kvaliteten i udvikling og forandring. Hvis ikke forandringen skal styre dig, må du selv søge at styre forandringen, med en proaktiv holdning.