Stressmanagement

Stressmanagement

Hvordan fremtræder stress fysisk og psykisk? Grundlæggende teori om stress.
Fra hensigtsmæssig reaktion ´flygt eller kæmp´ – til problematisk livsstilssygdom – kronisk stress. Hensigtsmæssig håndtering af egne og medarbejderes ressourcer ved positiv udnyttelse af akut stress. Værktøjer til at forstå, undgå og forebygge den negative kroniske stress. Adfærdsændringer efter den kognitive metode. Hvilken indflydelse har stress på lederens arbejdsopgaver og de roller lederen skal udfylde.