Psykiske arbejdsmiljø

Viden om og betydningen af det psykiske arbejdsmiljø

Forskningen viser at der stilles nye og anderledes krav til medarbejdere og ledere på arbejdsmarkedet i dag. Faglige viden er i dag ikke tilstrækkelig idet der udover et stigende arbejdspres, også bliver stillet større krav til den enkelte medarbejders og leders personlige ressourcer.