Undervisnings- og træningsmetoder

Undervisnings- og træningsmetoder

Hos Erhvervslivets Rådgivning ® Sundhed og Læring, lægger vi stor vægt på både den teoretiske og den praktiske vidensformidling.

Vores pædagogiske tilgang til al undervisning og formidling er at teori skal operationaliseres og at teori skal afprøves praktisk på vores kurser, så implementering på arbejdspladsen lettes. Teorier skal så at sige kropsliggøres og vores intention er så vidt muligt at kombinere dette ved at have mange og forskellige typer af øvelser som supplement til vidensformidlingen. Ind i mellem er det væsentligt at få styr på teori før den afprøves i praksis. Vores undervisere har stor pædagogisk erfaring i formidling og ethvert kursus tilpasses den enkelte målgruppe.

Hos Erhvervslivets Rådgivning ® Sundhed og Læring, har vi derfor både teoretisk oplæg, individuelle øvelser og tests. Desuden arbejdes der i teams, laves teamøvelser og rollespil kan bruges som bevidstgørelse og afprøvning af forståelsen.

Vi respekterer den enkeltes grænser hvor det er nødvendigt og ingen tvinges ud i situationer der vil opleves unødvendigt grænseoverskridende. Læring er langt mere end det der sker i det udadrettede perspektiv og refleksionen der sker i forbindelse med opnåelse af ny viden, må og skal have tid og plads til at bundfældes og indoptages hos den enkelte.

Fremlæggelse og bearbejdelse af den nye viden på holdet, benyttes i det omfang det er hensigtsmæssigt og i forbindelse hermed er vores store kendskab til forskellige virksomheders og branchers problematikker og indsatsområder til stor gavn for den enkelte virksomhed der har engageret Erhvervslivets Rådgivning ® Sundhed og Læring.