MBTI ® II

MBTI ® II

MBTI ® II spørgeskemaet opdeler hver af de otte præferencer i yderligere fem facetter, for at give en mere dybtgående tolkning.
Dette giver yderligere oplysninger om forskellene mellem personer med de samme typepræferencer, samt lighederne mellem personer med forskellige typepræferencer. MBTI ® Trin II spørgeskemaet kan betragtes som en udvidelse af MBTI ® Trin I.

De otte præferencer omfatter følgende facetter:

Ekstrovert: Igangsættende, Udtryksfuld, Selskabelig, Aktiv, Entusiastisk
Introvert: Modtagende, Behersket, Fortrolig, Reflekterende, Stille

Sansning: Konkret, Realistisk, Praktisk orienteret, Erfaringsbaseret, Traditionel
Intuition: Abstrakt, Fantasifuld, Begrebsmæssig, Teoretisk, Original

Tænkning: Logisk, Fornuftig, Spørgende, Kritisk, Barsk
Følen: Indfølende, Forstående, Imødekommende, Accepterende, Omsorgsfuld

Vurderen: Systematisk, Planlæggende, Starter tidligt, Strukturerende, Metodisk
Opfattelse: Afslappet, Åben overfor muligheder, Starter sent, Spontan, Tager tingene som de kommer

Anvendelse af MBTI ® II

Personlig udvikling

Forståelse af foretrukket arbejdsmåde, og hvordan denne udvikles for at blive mere effektiv.

 

Teambuilding og gruppeudvikling

Øge bevidstheden om gruppens arbejdsmåde. Dermed kan gruppens kommunikation og problemløsning forbedres, og herudover kan der tilskyndes til at anerkende mangfoldighed og løse konflikter.

Organisatoriske forandringer

Forstå hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

Forbedring af kommunikation

Hjælpe andre med at forstå, hvordan man kommunikere effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

Fordele ved MBTI ® II

  • Alsidig og kan bruges i de samme situationer som MBTI ® I spørgeskemaet
  • Giver yderligere dybde og klarhed over MBTI Trin I profiler
  • Udvidet MBTI ® Trin II fortolkningsrapport giver individuel feedback og forbedring af effektiviteten