MBTI

MBTI ® Trin I

Myers – Briggs Type Indicator ®

MBTI ® er verdens mest udbredte personlighedsspørgeskema. Der udfyldes mere end 3,5 mio. spørgeskemaer i verden hvert år, med ca. 13.000 certificerede brugere i Europa. MBTI er baseret på over 50 års forskning og udvikling og findes på 19 sprog. MBTI spørgeskemaet beskriver en persons personlighedspræferencer, som repræsenteres i fire dimensioner med hver sin præference:

Ekstroversion
Foretrækker at hente energi fra den ydre verden af aktivitet, personer og ting.
Introversion
Foretrækker at hente energi fra den indre verden af refleksioner, følelser og ideer.
Sansning
Foretrækker at fokusere på oplysninger opnået via de fem sanser og på praktiske anvendelsesområder.
Intuition
Foretrækker at fokusere på mønstre, forbindelser og mulige betydninger.
Tænkning
Foretrækker at basere beslutninger på logik og objektiv analyse af årsag og virkning.
Følen
Foretrækker at basere beslutninger på vurderingsproces, der overvejer, hvad der er vigtigt for mennesker.
Vurdering
Foretrækker en planlagt, organiseret tilgang til livet og foretrækker at have ting afklaret.
Opfattelse
Foretrækker en fleksibel og spontan tilgang til livet og at holde muligheder åbne.

De forskellige kombinationer af disse præferencer, resulterer i 16 personlighedstyper. Hver af dem er tilknyttet et enestående sæt adfærdsmæssige kendetegn og værdier. De er et nyttigt udgangspunkt for individuel feedback, selvudforskning, teamudvikling og gruppediskussioner.

Anvendelse af MBTI ®

Personlig udvikling

Forståelse af foretrukket arbejdsmåde, og hvordan denne udvikles for at blive mere effektiv.

Administrations- og lederskabsudvikling

At hjælpe ledere og mellemledere med at anerkende deres personlige stils indflydelse på andre. Identificere deres styrker og de områder, de kan have brug for at udvikle for at blive mere effektive. Kan desuden bruges som del af et leder coaching program.

Teambuilding og gruppeudvikling

Øge bevidstheden om gruppens arbejdsmåde. Dermed kan gruppens kommunikation og problemløsning forbedres, og herudover kan der tilskyndes til at anerkende mangfoldighed og løse konflikter.

Organisatoriske forandringer

Forstå hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

Forbedring af kommunikation

Hjælpe andre med at forstå, hvordan man kommunikere effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

Uddannelses- og karrierevejledning og – udvikling

At identificere læremåder og motivationer, forbedre undervisningsmetoder og yde karrierevejledning

Rådgivning i relationer

Forbedre kvaliteten af relationer og samspillet ved at forstå og værdsætte forskelle.

MBTI ® er ydermere

  • Nemt at bruge
  • Kort og hurtigt at udfylde
  • Spørgeskemaet er vellidt af mange, der synes det er nyttige resultater
  • Omfattende beviser på gyldighed
  • Revideret og opdateret, mht. nøjagtighed, brugervenlighed og relevans
  • Giver en effektiv begrebsmæssig ramme, der giver mulighed for at øge viden, og anvende denne i utallige situationer
  • Tilskynder til en konstruktiv tilgang til individuelle forskelle
  • Stor mængde nedskrevet materiale, bøger, brochurer, hæfter, etc.